Månedsbrev Januar/Februar

Publisert: 02.03.2016 13:06:00 - Forfatter: Espen Halvorsen


Fotograf: Ingebrigt Aasbø
B8-14-02-2016.JPG

Vi nærmer oss årsmøte i Synnfjell Hytteeierforening lørdag den 26. mars kl. 10.00. I fjor fikk vi tilbakemeldinger på at møte var berammet noe tidlig, og at det var litt liten plass på Synnfjellporten spesielt når vi hadde ordføreren på besøk.

I år har vi valgt å legge årsmøte til Spåtind Sport Hotell, store møtesal kl. 10.00 med et åpent fjellmøte kl. 11.00 hvor ordføreren og andre kommer med viktig informasjon om utviklingen, ny reguleringsplan og andre planer i fjellet.

MØT OPP PÅ LØRDAG 26. mars kl. 10.00 eller kl. 11.00 for alle

Året 2015/2016 har vært det første året med ny leder for hytteforeningen og noen nye styremedlemmer. Vi har videreført det gode arbeidet som er lagt ned, men har i tillegg forsøkt å engasjere oss i en del viktige saker på vegne hytteeierne.

SØAS og kloakksituasjonen

Det er viktig for oss som hytteeiere at vi har et bevisst forhold til forurensning og utslipp av kloakk. Vi ønsker å bevare naturen rundt oss og vite at vi bevarer Synnfjell like vakkert som det alltid har vært. Vi vet at kloakksituasjonen er sprengt i høytider og ved generell stor belastning og det er ikke en holdbar situasjon.

Vi har i en tidligere informasjon til foreningen beskrevet arbeidet styret har utført for å forstå situasjonen og skape fokus. Vi har arbeidet mye med SØAS, kommunen og andre for å forstå planene videre og hva som skal gjøres for å øke kapasiteten og forbedre situasjonen.

Ordfører Ola Tore Dokken kommer til vårt møte den 26. mars for å redegjøre for videre arbeid med SØAS og utslippssituasjonen.

Fiber/Internet på hytta

Vi har i hele 2015 og frem til nå arbeidet med Eidsiva og Vokks for å forstå hvorfor de har strukket fiber opp i fjellet, kommuniserer via nettsider at man kan få fiber og internet på hytta, for deretter å fortelle oss at de ikke satser på hyttemarkedet og at det blir for dyrt å fullføre utbyggingen.

Vi kan godt forstå at ikke alle ønsker fiber/internet på hytta, men i 2016 er internett aksess på hytta et valgt primærbehov og et viktig element i infrastrukturen når man utvikler ferie og fritidsområder. Vi synes det er merkelig at kommunen, næringen generelt og leverandørene ikke forstår at det ligger en fundamental verdi i å tilby internet via fiber for en fornuftig pris, slik at Synnfjellet også fremstår som et attraktivt alternative når man velger hytteområde.

Det finnes nå alternativer som er meget attraktive og som vi i hytteforeningen ønsker å fortelle om på møte den 26. mars.

Veinavn i Synnfjellet

Gjennom Nordre-Land Kommune er prosjektet nå i sluttfasen. Gjennom Halvor Askvig og kommunens nettsider forstår vi at i løpet av våren / sommeren 2016 skal alle hytter tildeles adresse og evt. noen boliger / hytter omadresseres. Høsten 2016 starter arbeidet med utsetting av vegskilt. Dette vil sannsynligvis ikke blir ferdigstilt før i 2017.

I vegnavnlista nedenfor er enkelte vegnavn markert med gult. For disse vegnavnene er det ikke fattet endelig vedtak om skrivemåten siden det er reist navnesak fra Kartverket. For disse vegene vil det ta noe lengre tid før adresse tildeles. Se mer informasjon på http://www.nordre-land.kommune.no/nye-vegnavn-og-adresseparseller-i-nordre-land-er-vedtatt.5677229-95986.html

Skilting av ski, stier og sykkelruter i Synnfjellet

I Næringshagens regi har det blitt søkt om støtte til skilting av skiløyper og stier i Synnfjellet. Dette er et stort prosjekt hvor alle foreninger rundt hele fjellet er med. Vi venter respons fra fylkeskommunen i mars og håper vi har en positiv nyhet å komme med til vårt årsmøte.

Skiltene vil følge turistforeningens skiltstandard og vil kunne gi meget god informasjon til alle som ferdes i fjellet.

Nytt WEB kamera og værstasjon på Synnfjellporten

Vi tok en beslutning om å oppgradere web kamera sammen med en ny værstasjon slik at vi fikk en stabil og ny informative løsning. Investeringen er til alles nytte og kamera benyttes av flere offentlige tjenester. VI mener vi har fått en flott løsning som gir klare og tydelige bilder om dagen som natten. Vi fikk god støtte av Synnfjellporten som har god nett-aksess til plassering og taker hjerteligst for støtten de gir oss.

Fotokonkurransen

Vi kommer til å annonsere vinneren av sommerens fotokonkurranse på årsmøte. Vi er noe sent ute med dette, men bedre sent enn aldri.

Vi sees på årsmøte påskeaften kl. 10.00 den 26. mars 2016. Velkommen til alle medlemmer og velkommen til alle i fjellet til et åpent fjellmøte kl. 11.00.