4G fra NetCom i vårt område?

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vårt styremedlem Roy skriver i en epost blant annet :

«Fiber og mobilt bredbånd blir to helt forskjellige ting og det
blir selvfølgelig et prisspørsmål. Fiber er mer stabilt, du kan få TV, det er ingen begrensninger
på bruk. Hvis tilkoblingen er til en «vettug» pris vil jeg foretrekke
fiber»

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...