Infomøte med kommunen

Publisert: 09.02.2022 22:01:00 - Forfatter: Sjur Berge

VA og tidligløype


Første tiltak for å forbedre vannforsyning er at det bygges høydebasseng på Klevmoseterhøgda. Plan er at det skal være ferdistilt i 2023. Dette vil sikre vannforsyning i perioder hvor det er høyt forbruk.


Kommunedelplanen fra 2018 har tidligløype som første fellestiltak som skal utbygges. Fellestiltak finansieres av nye hytter som bygges. Styret jobber videre med tidligløype for å få det på plass så snart som mulig. Vi vet at en sesong vi er inne i nå viser hvor viktig dette er. Vår plan er å informere mer om tidligløype på årsmøtet.