Aasensætra Hyttevel slutter seg til innvendingene vår Forening har skrevet om Miljøstasjonen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Aasensætra Hyttevel viser til
brev 15. oktober 2013 fra Synnfjell Hytteeierforening v/styreleder Tor
Hermansen, til Nordre Land kommune om den uholdbare situasjonen ved
miljøstasjonen i Synnfjell øst.

Vårt hyttevel slutter seg til
innvendingene som hytteeierforeningen har fremsatt i brevet, og som vi skjønner
også tidligere er tatt opp med kommunen, uten at disse henvendelsene synes å ha
medført nevneverdige forbedringer.

Vi opplever dessverre
avfallstibudet i Synnfjell som mangelfullt.  Dette skyldes i all hovedsak
at Miljøstasjonen normalt er overfylt og ofte fremstår som en grisete
søppelplass.  Vi henstiller på det sterkeste til at kommunen tar tak i
avfallssituasjonen i Synnfjell øst omgående.

Med mindre kommunen iverksetter
tiltak for å bedre forholdene, vil vi arbeide for at problemet  blir meldt
som miljøsak til Fylkesmannen i Oppland.

17. oktober 2013

Vennlig hilsen

AASENSÆTRA HYTTEVEL

Petter Herø

styreleder

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...