Aasensætra Hyttevel slutter seg til innvendingene vår Forening har skrevet om Miljøstasjonen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Aasensætra Hyttevel viser til
brev 15. oktober 2013 fra Synnfjell Hytteeierforening v/styreleder Tor
Hermansen, til Nordre Land kommune om den uholdbare situasjonen ved
miljøstasjonen i Synnfjell øst.

Vårt hyttevel slutter seg til
innvendingene som hytteeierforeningen har fremsatt i brevet, og som vi skjønner
også tidligere er tatt opp med kommunen, uten at disse henvendelsene synes å ha
medført nevneverdige forbedringer.

Vi opplever dessverre
avfallstibudet i Synnfjell som mangelfullt.  Dette skyldes i all hovedsak
at Miljøstasjonen normalt er overfylt og ofte fremstår som en grisete
søppelplass.  Vi henstiller på det sterkeste til at kommunen tar tak i
avfallssituasjonen i Synnfjell øst omgående.

Med mindre kommunen iverksetter
tiltak for å bedre forholdene, vil vi arbeide for at problemet  blir meldt
som miljøsak til Fylkesmannen i Oppland.

17. oktober 2013

Vennlig hilsen

AASENSÆTRA HYTTEVEL

Petter Herø

styreleder

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...