Åpent brev til Synnadalen Hyttelag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Jeg leser på hjemmesidene, under nyheter at Synnadalen også har et referat fra informasjonsmøte til kommunen på Synnfjellporten. Det er flott med et engasjement i fjellet og at vi kan sammen skape en god og fin utvikling slik at også nye mennesker kan ta del i den flotte naturen, nye fjellet og oppleve fantastiske ting. Det har mange av oss hatt gleden av lenge, og det håper jeg også vi unner barn, unge og nye familier som har lyst på et sted i Norges fineste fjell.

Vår oppgave å er å stå samlet. Etter mange år med splid og feil prioriteringer hos mange, er tiden endelig kommet til en ny kommunal plan der vi alle kan være med å utvikle fjellet sammen. 
Det er derfor meget skuffende at dere siterer meg feil, ikke ønsker dialog og tar avstand fra den muligheten vi har til å skape noe sammen, for alle. Vi er ikke utelukkende for ski, og vi er ikke for enorm utbygging i Synnfjell…. Vi ønsker en balansert utvikling i tråd med dere.

Stier og skilting av fjellet. Vi i Synnfjellhytteeierforening skal i gang med en stor sommeraktivitet på ettersommeren, skilting av stier og merking av gang, sykkel og turveier. Synnfjell Hytteeierforening er sammen med Næringshagen på Dokka og kommunen i full gang med arbeidet.

Vi har også hatt en dialog med kommunen om sideveier og andre tiltak som vi mener bedrer sikkerheten og tilgang til fjellet sommer som vinter.

Det er korrekt at vinteren er høysesong og at familier med barn og ungdom har det herlig i fjellet med masse snø og aktiviteter. Skispor og utvikling av skiaktiviteter MÅ PRIORITERES FØRST, men heldigvis ikke som ENESTE tiltak. 

Vi gleder oss også til en flott ny turvei i dalen, fortidsminner og badeplass…. Men ikke først…. Dessverre så er det slik at det ikke trekker nye familier og andre til fjells.

Ring meg gjerne så finner vi ut hvordan samarbeid og dialog kan få oss videre.

Med vennlig hilsen
Espen Halvorsen
Leder Synnfjell Hytteeeierforening
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.