Åpent Fjellmøte Påskeaften

Synnfjell Hytteeierforening

|

Synnfjell Hytteeierforening arrangerer det åpne fjellmøte fordi hytteforeningen har som hovedmål å informere, skape gode opplevelser og aktivt bidra til en positiv utvikling av Synnfjellet Øst/Synnadalen slik at vi ivaretar hytteeierens interesser.

Presentasjonen  fra møte og hytteundersøkelsen finner derer her til høyre —>
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....