Årboka Landingen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Torsdag 8. november lanseres årets utgave av årboka LANDINGEN under en tilstelning på Lands Museum. Vi tillater oss å anbefale boken.

Det som gjør at denne boken bør ha særlig interesse for oss som har hytte i Synnfjellet er at Stig W. Johansen har skrevet om «De som bygde opp Spåtind høyfjellshotell».

– Til sammenkomsten på museet kommer de nye eiere på hotellet, Maj Elin Storeide og Fredrik Lööf, og forteller om sin oppstart, sier leder i bokkomiteen Kari Nordahl.

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...