Årets første styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Styret hadde i går, søndag, et nesten fire timers lagt styremøte. Vi
forsøker så godt vi kan å arbeide for våre nå over 220 medlemmers beste.
Vi representerer altså et meget stort antall hytter, men ønsker
selvsagt flere medlemmer. Vi er godt kjent med at i vårt område finnes
det rundt 1 000 hytter. Dersom vi er store, har vi større
gjennomslagskraft og god økonomi, som kan brukes til medlemmenes beste.
Vi synes et godt eksempel på dette er webkamera og en oppdatert
hjemmeside.

Hovedarbeidet vårt ligger i å sikre gode løyper når vi har bruk for
dem, i hele vårt område. Vi er meget begeistret for muligheten til både
skøyting og klassisk skigåing. I tillegg ønsker vi oss tilfredsstillende
alpine muligheter.

Vi ønsker, så godt det er mulig, å holde dere orientert om hva som
skjer. Vi har derfor tatt en beslutning om å utvikle våre nettsider slik
at de blir såkalt databasebasert. Vi vil senere komme tilbake å
fortelle dere hvilke muligheter vi da får.

Vi arbeider også en god del med å få de ulike aktører i vårt område
til å dra i samme retning, mot et ønsket mål. Vi erfarer at det på noen
områder er sprikende interesser, men synes at i det store og hele så har
det siste året gitt oss flere positive muligheter. Utviklingen, slik vi
ser det, går altså i riktig retning. Vi har inntrykk av at svært mange
trives godt, og at nyutviklingen ikke forringer

verdien av de eksisterende hytter, slik vi presiserer øverst på vår
hjemmeside.

Kommunen arbeider nå med en ny reguleringsplan, og vi forsøker å
holde oss godt orientert. Kommunen har bedt oss om å være en aktiv part
i dette arbeidet, og om det er noen av dere som har viktige innspill
knyttet til en ny reguleringsplan, ber vi dere ta kontakt.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...