Årets første styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

Styret hadde i går, søndag, et nesten fire timers lagt styremøte. Vi
forsøker så godt vi kan å arbeide for våre nå over 220 medlemmers beste.
Vi representerer altså et meget stort antall hytter, men ønsker
selvsagt flere medlemmer. Vi er godt kjent med at i vårt område finnes
det rundt 1 000 hytter. Dersom vi er store, har vi større
gjennomslagskraft og god økonomi, som kan brukes til medlemmenes beste.
Vi synes et godt eksempel på dette er webkamera og en oppdatert
hjemmeside.

Hovedarbeidet vårt ligger i å sikre gode løyper når vi har bruk for
dem, i hele vårt område. Vi er meget begeistret for muligheten til både
skøyting og klassisk skigåing. I tillegg ønsker vi oss tilfredsstillende
alpine muligheter.

Vi ønsker, så godt det er mulig, å holde dere orientert om hva som
skjer. Vi har derfor tatt en beslutning om å utvikle våre nettsider slik
at de blir såkalt databasebasert. Vi vil senere komme tilbake å
fortelle dere hvilke muligheter vi da får.

Vi arbeider også en god del med å få de ulike aktører i vårt område
til å dra i samme retning, mot et ønsket mål. Vi erfarer at det på noen
områder er sprikende interesser, men synes at i det store og hele så har
det siste året gitt oss flere positive muligheter. Utviklingen, slik vi
ser det, går altså i riktig retning. Vi har inntrykk av at svært mange
trives godt, og at nyutviklingen ikke forringer

verdien av de eksisterende hytter, slik vi presiserer øverst på vår
hjemmeside.

Kommunen arbeider nå med en ny reguleringsplan, og vi forsøker å
holde oss godt orientert. Kommunen har bedt oss om å være en aktiv part
i dette arbeidet, og om det er noen av dere som har viktige innspill
knyttet til en ny reguleringsplan, ber vi dere ta kontakt.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...