Årets hesteslipp på Tronhus – og faren for skader på biler!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Jeg ser at det ble negativt svar fra hesteavlslaget når
det gjaldt inngjerding for bilparkering på hestebeiteområdet deres. Men kanskje grunneieren, Bruflat Sokneråd, kunne gjøre
noe med problemet. Jeg googler og ser at de planlegger hyttebygging i sitt
område, så de må vel være opptatt av trivsel og trygg bruk av
Lenningen-området. Vennlig hilsen Gerd

x x x

Vi har nettopp hatt en ny prat med Ole Knut Fauske og
uttrykt Foreningens skuffelse over at det ikke var mulighet for å gjerde inn
bilene på et begrenset område ved Lenningen, slik vi hadde håpet.

Årsmøtet i hesteavlslaget hadde blant annet vært redd
for at noen uforvarende ikke lukket igjen åpningen, eller at hester allikevel kunne
klare å komme seg innenfor av egen kraft. De var redd for at hestealvslaget i
så tilfelle kunne komme i et økonomisk ansvarsforhold. Husk at hele området er
utmark, uttrykte han videre. Han var heller ikke helt sikker på om det var
Bruflat menighetsråd eller Nordre Land kommune som var grunneier i den bitte
lille teigen som inngjerdingen var tenkt.

De har satt opp skilt med både norsk og engelsk tekst
langs hovedveien hvor det klart gis beskjed om fare for løse hester som kan
skade parkerte biler.

Fauske ba oss kontakte Syver Thon på Lenningen
Fjellstue da han håpet at han kanskje kunne finne en tryggere løsning for
bileiere som ønsket å parkere på Fjellstuens plass.

Lenningen Fjellstue legger til rette for en ny
mulighet for inngjerdet parkering

Etter at vi tok kontakt om dette, ba Thon om litt tid
til å vurdere mulighetene for en slik ordning.

Positiv tilbakemelding er nå kommet, og Lenningen
Fjellstue tillater at biler mot en liten avgift kan parkeres utenfor der.
Sjansene for at hester kommer inn på dette området er svært liten, og at det på
dagen er en viss overvåking ved at det er mennesker til stede. Det blir også på
nordsiden av hovedveien ca. 25 meter fra Fjellstua sørget for inngjerding og
anledning til parkering mot avgift.

Syver Thon er helt klar på at ingen økonomisk
erstatning gis om det allikevel kan komme hester og skade biler innenfor
innhegningen. Bileier må i tilfelle selv bære hele ansvaret.

Vi får bare håpe at dette kan være en god mulighet
til å få en fin fjelltur enten det er opp mot Spåtind, eller i deler av dette utrolig
flotte fjellområdet, og at bilen etter turen står der like hel for neste
bestemmelsessted.

Vi benytter anledningen til å takke Lenningen
Fjellstue for et helhjertet forsøk på å løse et stort problem. Her kan sikkert
også besøket benyttes til et passende måltid og noen innkjøp fra butikken.

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296