Årets siste styremøte

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag ble årets siste styremøte avholdt. Ulike beslutninger ble tatt, blant annet at neste årsmøte blir gjennomført i Synnfjellavvoen påskelørdag 7. april klokken 0900.
Vi ble informert av leder i Synnfjelløypene Jan Arild Bratlien om at finansieringen av årets løypekjøring er i orden, og han garanterer gode løyper også denne sesongen. Opp mot en million kroner er nødvendig for å gi gode løyper hvert år. Dessverre er det bare omtrent 350 hytteeiere som betaler kr 1 000 årlig. Potensialet er over 900 hytteeiere. Hadde alle betalt ville sannsynligvis løypefinansieringen vært sikret årlig. Nå må Synnfjelløypene arbeide mye med å skaffe sponsorinntekter. Over tid kan dette bli meget vanskelig, spesielt dersom de ivrigste gir opp. Dette er alvorlig!

Vi støtter arbeidet til Synnfjelløypene på flere måter, også økonomisk.

Det er gledelig at vi den siste tiden har fått flere medlemmer, men vi ønsker oss mange flere. Sammen er vi sterke, og kan utgjøre en forskjell for positiv utvikling i vårt område.

Vi arbeider ufortrødent videre det kommende året, og håper virkelig på positive resultater.

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....