Årsmøte 2011

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag ble vårt første årsmøte avholdt. Vi synes det ble vellykket, ikke minst på grunn av at «årsmøteteltet» ved Krokhølen var fyllt opp av interesserte medlemmer klokken 1000, og engasjementet fra disse var stort. Vi takker meget for godt fremmøte, mange gode innspill, spørsmål og kommentarer, og meddeler at referat fra møtet kommer senere. Så snart Brønnøysundregistrene har godkjent vedtektsendringene, vil vi legge ut disse.Se også vedlagt referat.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...