Årsmøte 2011

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dag ble vårt første årsmøte avholdt. Vi synes det ble vellykket, ikke minst på grunn av at «årsmøteteltet» ved Krokhølen var fyllt opp av interesserte medlemmer klokken 1000, og engasjementet fra disse var stort. Vi takker meget for godt fremmøte, mange gode innspill, spørsmål og kommentarer, og meddeler at referat fra møtet kommer senere. Så snart Brønnøysundregistrene har godkjent vedtektsendringene, vil vi legge ut disse.Se også vedlagt referat.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....