Årsmøte 2012

Synnfjell Hytteeierforening

|

Foreningen gjennomførte, etter vår oppfatning, et vellykket årsmøte i Synnfjellavvoen påskelørdag fra klokken 0900. Mange møtte opp. Det satte vi stor pris på. Etter at årsmøtet var avsluttet, hadde vi en svært nyttig meningsutveksling, og noe av det som kom ut av denne, har vi allerede benyttet oss av. Mer informasjon om dette senere.

Årsmøteprotokollen ligger vedlagt som filer.

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296