Årsmøte 2012

Synnfjell Hytteeierforening

|

Foreningen gjennomførte, etter vår oppfatning, et vellykket årsmøte i Synnfjellavvoen påskelørdag fra klokken 0900. Mange møtte opp. Det satte vi stor pris på. Etter at årsmøtet var avsluttet, hadde vi en svært nyttig meningsutveksling, og noe av det som kom ut av denne, har vi allerede benyttet oss av. Mer informasjon om dette senere.

Årsmøteprotokollen ligger vedlagt som filer.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...