Årsmøte 2012

Synnfjell Hytteeierforening

|

Foreningen gjennomførte, etter vår oppfatning, et vellykket årsmøte i Synnfjellavvoen påskelørdag fra klokken 0900. Mange møtte opp. Det satte vi stor pris på. Etter at årsmøtet var avsluttet, hadde vi en svært nyttig meningsutveksling, og noe av det som kom ut av denne, har vi allerede benyttet oss av. Mer informasjon om dette senere.

Årsmøteprotokollen ligger vedlagt som filer.

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.