ÅRSMØTEINNKALLING I FORENINGEN

Synnfjell Hytteeierforening

|

Se vedlagte filer som viser innkallingen, årsberetningen og regnskapet.

Merk dere at kommunesjef John Løvmoen kommer og orienterer om eiendomsskatten, og at det kan stilles spørsmål til ham.
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...
images-24
Mange er ikke klar over at det stilles samme krav til hytter og fritidsboliger som til ordinære boliger. Dette betyr blant annet at alle hytter og fritidsboliger skal ha minst...