Årsmøtet 2020

Synnfjell Hytteeierforening

|

Men uten at det skal gå utover formkravet til årsmøtet. SHF styret sender ut elektronisk det som dere normalt er vant med å se på årsmøtet, som f.eks. årsberetningen, regnskapet mm.  <o:p></o:p>

Det vil i tillegg bli muligheter til å stille spørsmål til Styret, og at dere medlemmer kan fremlegge forslag. Den eneste forskjellen er at det denne gangen må dette gjøres elektronisk, dvs. send dette inn på mailpost@synnfjellhytteeierforening.no eventuelle innkommende forslag skal også kunne stemmes over på samme måte, dvs. sende inn en e-post om din stemme.  SHF styret vil samle sammen innkommende forslag til avstemning, dette gjelder også spørsmål til styret som vil bli besvart.

Styret ønsker dere alle en riktig god påske selv om den oppleves litt avkortet for øyeblikket.

SHF Styret 03.04.2020

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...