Asfalten kommer

Synnfjell Hytteeierforening

|

Se hvor flott asfalten blir, og nå har maskinene kommet forbi Krokhølen, og da vartet Liv Hermansen opp med hjemmelagede varme boller og muffens i hytta ved Krokhølen under en liten pause.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....