Avslag på forslag om nedsatt hastighet

Synnfjell Hytteeierforening

|

For en tid tilbake arbeidet vår leder Tor Hermansen mye med en søknad til Statens Vegvesen om nedsatt hastighet på visse strekninger på «vår» vei. Dessverre nådde vi ikke fram. Vedlagt ser dere svaret vi fikk.

Tors kommentar til oss var lakonisk via epost: «Vi kan ikke vinne fram over alt!», og så sendte han oss nye bilder fra dagens asfaltering. som viser hvor langt man nå er kommet, og det lett å se forbedringen, og hvordag «humpene» blir fjernet.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...