Båntvang i fjellet i høst

Synnfjell Hytteeierforening

|

En av våre medlemmer har kommet med nyttig innspill for alle hundeeiere i Synnfjell. Dette gjelder båndtvang utover den ordinære perioden fra 1 april til 20 august. Dette betyr at det i Synnfjell er båndtvang for hund frem til 1 oktober, med mindre man faller inn under unntakene.

I Lov om hundehold (hundeloven) åpnes det for at kommunene kan gi ytterligere båndtvang i forskrift, utover den ordinære perioden. Dette medfører i praksis at båndtvangen i Nordre Land gjelder fra 1 april til 1 oktober. Se link til lov og forskrift her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=båndtvang

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2001-03-23-296

Vi ønsker alle 2 -og 4beinte god tur i fjellet!

 

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.