Båntvang i fjellet i høst

Synnfjell Hytteeierforening

|

En av våre medlemmer har kommet med nyttig innspill for alle hundeeiere i Synnfjell. Dette gjelder båndtvang utover den ordinære perioden fra 1 april til 20 august. Dette betyr at det i Synnfjell er båndtvang for hund frem til 1 oktober, med mindre man faller inn under unntakene.

I Lov om hundehold (hundeloven) åpnes det for at kommunene kan gi ytterligere båndtvang i forskrift, utover den ordinære perioden. Dette medfører i praksis at båndtvangen i Nordre Land gjelder fra 1 april til 1 oktober. Se link til lov og forskrift her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-07-04-74?q=båndtvang

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2001-03-23-296

Vi ønsker alle 2 -og 4beinte god tur i fjellet!

 

Synnfjell Fallback2
Om du som hytteeier ønsker å bidra økonomisk, så les hvordan her: Skiheis – Spåtind Fjellstue (spatind.no)
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296