Beredskap for beitedyr i utmark

Synnfjell Hytteeierforening

|

Utmarka – en ressurs

Utmarka utgjør en betydelig ressurs for brukere med husdyr på beite i skog og fjell. I Nordre Land er det mest sau å finne i utmarka, men også en del storfe beiter der. Et resultat av beitende dyr i skogsområder og i fjellet er et åpent kulturlandskap. I tillegg til at utmarka utgjør et viktig ressursgrunnlag for næringen, skaper aktiv beitebruk et viktig miljøgode for alle kommunens innbyggere og ikke minst for våre besøkende.

Utfordringer ved å benytte utmarka til beite

Hvert år opplever mange husdyrbrukere tap av beitedyr i utmark. Tapene har flere årsaker, men de vanligste grunnene til tap er skader, sykdom, rovdyr, lausbikkjer og dårlig vedlikeholdte gjerder og bygninger i utmarka, og på setervoller som har gått ut av ordinær drift.

Gjerding

Gjerding rundt hytter må skje etter krav/regler fra Nordre Land kommune og Torpa Statsallmenning: Gjerde som settes lovlig opp/er satt lovlig opp, må være i god stand og ettersees gjennom sesongen.

Gjerding rundt beiter i utmark og setre må også vedlikeholdes, og være i hendhold til krav.
Elektriske gjerder MÅ ha daglig tilsyn, ha daglig strøm og SKAL derfor IKKE brukes der daglig tilstedeværelse ikke er. Dyr har satt seg fast i slike gjerder, og mange har endt livet der.

Alle må være oppmerksomme på at dyr kan sette seg fast under verandaer, komme inn i uthus og lignende.

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...