Bilder av vannføringen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Nils Bjørn Barlund har i dag vært inne ved Spåtind, og han tok disse tre bildene på hjemturen nå i ettermiddag. Det første bildet er tatt på Krokhølensletta med Synnfjellavvoen i bakgrunnen.

Det andre bildet viser vannføringen under Strangsæterbrua. Det siste bildet er tatt ved nedløpet til Dokksfløy.

Etter bildene å dømme ser det ikke ut til å være alt for store problemer i Synndalen etter de siste dagers intense nedbør og snøsmelting.

Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...