Bilskade taksert til over 24000 kroner

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei Tor! Takk for at du følger opp aktuelle temaer som medlemmene tar opp. Det er virkelig prisverdig.

Til orientering kan jeg nevne at skadene på vår bil er taksert til NOK 24.185. Så vi skjønner at hestene har voldet skader for store summer. Det er nok mange bileiere som har fått tilsvarende skader i sommer.

Det er derfor fint at Hytteierforenigen er i dialog med Etnedal Hestavlslag om en løsning for neste sesong. Det er viktig med store skilt som bileierne kan se. Registrerte at det få dager etter at det ble lagt ut på hjemmesiden og på Facebook ( gruppe Synnfjell) kom opp to store papplakater på nevnte parkeringsplass. En plakat med advarsel på norsk og en på engelsk.

En inngjerding for bilene vil jo kunne løse problemenefor turgåere til Spåtind, men det er viktig at alle som parkerer i områder hvor hestene går blir informert om risikoen med synlige skilter på alle relevante steder.

Mvh Kjell Arild Bakken

5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...