Bilskade taksert til over 24000 kroner

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei Tor! Takk for at du følger opp aktuelle temaer som medlemmene tar opp. Det er virkelig prisverdig.

Til orientering kan jeg nevne at skadene på vår bil er taksert til NOK 24.185. Så vi skjønner at hestene har voldet skader for store summer. Det er nok mange bileiere som har fått tilsvarende skader i sommer.

Det er derfor fint at Hytteierforenigen er i dialog med Etnedal Hestavlslag om en løsning for neste sesong. Det er viktig med store skilt som bileierne kan se. Registrerte at det få dager etter at det ble lagt ut på hjemmesiden og på Facebook ( gruppe Synnfjell) kom opp to store papplakater på nevnte parkeringsplass. En plakat med advarsel på norsk og en på engelsk.

En inngjerding for bilene vil jo kunne løse problemenefor turgåere til Spåtind, men det er viktig at alle som parkerer i områder hvor hestene går blir informert om risikoen med synlige skilter på alle relevante steder.

Mvh Kjell Arild Bakken

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296