Referat årsmøte

Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel

Løypekjøring etter påske

Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt til og med påsken. Det er tidlig påske i år og fortsatt mye snø. Om det kommer mye mildvær, vil det fort bli endrigner på […]

Kommunen snur i VA saken – kostnadene er for store

Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer. Kostnadene er så store at grunneierne har ikke inngått utbyggingsavtaler med kommunen. Dette gjelder både vann og avløp og felles grønne tiltak I kommunestyremøtet 22. […]

Informasjon om stiftelse av nytt løypelag og løypekjøring fremover

Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli gitt informasjon på årsmøtet Skjærtorsdag 28. mars om nytt løypelag og planerfremover. Hytteeierforeningen og Synnfjell løypelag har tett dialog med Synnfjell maskin om hvordan vi kan […]

Etablering av nytt løypelag

I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:

Informasjon om løypekjøring

Vi har som målsetting å levere skiløyper til alles glede! Løypekjøring prioriteres i helger, juleferie, vinterferie og påskeferie. Ved store snøfall vil også en dag i uken bli kjørt opp. Ved gunstige værforhold blir ikke løyper som er kjørt fredag/lørdag nødvendigvis kjørt senere i helgen. I dårlig vær, ved sterk vind eller temperatur under –18 […]

Takk til alle som har betalt løypeavgift!

Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15. november. Takk til alle 337 som har betalt innen fristen! Vi sender ut påminnelse til dere som ennå ikke har betalt. Det er også gledelig […]

Er du glad i vårt flotte løypenett? – Vi trenger deg som medlem!

Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens viktigste oppgave er å sikre økonomi for løypekjøring. Løypeavgiften vedtatt påårsmøtet er på 2.500 og inkluderer medlemskap. Hele avgiften går til til løypekjøring.Du kan også […]