De som ikke var på Synnfjell i dag bør angre seg

Synnfjell Hytteeierforening

|

Når det gjelder «mye snø på taket», så har vårt aktive medlem Frank Strype engasjert seg i problemstillingen, og forrige artikkel viser et løsningsforslag fra ham. Denne artikkelen har vi fått flere tilbakemeldinger på. Et innlegg gikk på at det var feil av en hytteeierforeningen å engasjere seg i problemstillinger som kan gi bråk i fjellet, og faktisk mente at artikkelen bør slettes. Det blir ikke gjort! Andre har vært positive og merket seg at maskinen er elektrisk, og bråker minimalt. Et godt forslag for å berge ryggen og hytta uten å bråke. Morsom film mener noen!

Uansett hva man har av utstyr som bråker, for eksempel motorsag, gressklipper, kantklipper og annet, så oppfordrer vi alle til å ta hensyn. Vi er selvsagt enig med en innsender som påpeker at når man drar opp til hytta, ønsker man å høre fuglene kvitre, vinden suse og bladene rasle.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...