Demonstrasjon av hjertestarter

Synnfjell Hytteeierforening

|

Umiddelbart etter vårt årsmøte 1. påskedag kl 1000 vil Sjur Berge
demonstrere samme type hjertestarter som nettopp er sponset til
Hotellet. Se gårsdagens informasjon.

Vi henstiller til våre medlemmer om
å være med også på demonstrasjonen, som sikkert vil gi vårt styre
nyttig innspill for muligheter til å kontakte aktuelle sponsorer for
samme type livreddende utstyr både på Synnfjellporten og
Synnfjellavvoen.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....