Demonstrasjon av hjertestarter

Synnfjell Hytteeierforening

|

Umiddelbart etter vårt årsmøte 1. påskedag kl 1000 vil Sjur Berge
demonstrere samme type hjertestarter som nettopp er sponset til
Hotellet. Se gårsdagens informasjon.

Vi henstiller til våre medlemmer om
å være med også på demonstrasjonen, som sikkert vil gi vårt styre
nyttig innspill for muligheter til å kontakte aktuelle sponsorer for
samme type livreddende utstyr både på Synnfjellporten og
Synnfjellavvoen.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...