Dialog med Etnedal Hesteavlslag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vår styreleder har i formiddag hatt en lengere telefonsamtale med styreleder Ole Knut Fauske i Etnedal Hesteavlslag og orientert ham om de to innleggene fra hytteeiere vi har lagt ut på vår hjemmeside.

Han poengterte at hestene har fri adgang til beiteområdene ved Lenningen og at det var skiltet om dette flere steder langs veien. Når det var sagt skjønte han meget godt ergrelsene til de som hadde fått sine biler skadet.

Ole Knut Fauske var en meget forståelsesfull og løsningsorientert styreleder som ville ta dette opp med sine styremedlemmer. Han ba om litt tid til dette. Grunneier måtte også kontaktes. Noe han også påtok seg å gjøre.

Han trodde en løsning muligens kan ligge i at det ble satt opp et elektrisk gjerde ca. 100 meter nord for der hestene i dag samles ved den gamle kafeen. Denne elektriske inngjerdingen kan i så tilfelle gi plass til vern av ca. 10 biler. Han lovet å komme tilbake når han hadde noe mere informasjon å gi om dette.

Om tre uker forlater hestene Lenningen for i år. Han trodde det ble vanskelig på den korte tiden med tiltak allerede i år. Men at det var godt håp om at dette var på plass før hesteslippet neste år.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...