Dialog med Etnedal Hesteavlslag

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vår styreleder har i formiddag hatt en lengere telefonsamtale med styreleder Ole Knut Fauske i Etnedal Hesteavlslag og orientert ham om de to innleggene fra hytteeiere vi har lagt ut på vår hjemmeside.

Han poengterte at hestene har fri adgang til beiteområdene ved Lenningen og at det var skiltet om dette flere steder langs veien. Når det var sagt skjønte han meget godt ergrelsene til de som hadde fått sine biler skadet.

Ole Knut Fauske var en meget forståelsesfull og løsningsorientert styreleder som ville ta dette opp med sine styremedlemmer. Han ba om litt tid til dette. Grunneier måtte også kontaktes. Noe han også påtok seg å gjøre.

Han trodde en løsning muligens kan ligge i at det ble satt opp et elektrisk gjerde ca. 100 meter nord for der hestene i dag samles ved den gamle kafeen. Denne elektriske inngjerdingen kan i så tilfelle gi plass til vern av ca. 10 biler. Han lovet å komme tilbake når han hadde noe mere informasjon å gi om dette.

Om tre uker forlater hestene Lenningen for i år. Han trodde det ble vanskelig på den korte tiden med tiltak allerede i år. Men at det var godt håp om at dette var på plass før hesteslippet neste år.

Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...
324248184_1220474885548391_2453856685075522291_n
Synnfjelløypene kjører i morgen. Fortsatt er det løst i løypene, men begynner å fastne enkelte steder. Stadige påfyll av snø skaper utfordringer.Følg med på Skisporet.