Dialog rundt veiutbygging

Synnfjell Hytteeierforening

|

Flere av våre medlemmer har kontaktet oss om den delvis hullete veien frem til hyttene våre.
Vi har tatt kontakt med de ansvarlige i Statens Vegvesen. Det er Oppland Fylkeskommune som har budsjettansvar for denne veien, og Statens Vegvesen er utførende organ. Vi har hatt en meget konstruktiv og hyggelig kommunikasjon med Tor Heine Hvalby som er ansvarlig byggeleder.

Vi viser noe av kommunikasjonen her:

«Tor Heine Hvalby
Statens Vegvesen

Takk for en hyggelig og informativ telefonsamtale.
Som jeg fortalte deg tok jeg telefonkontakt på vegne av SYNNFJELL HYTTEEIERFORENING.
Vi er en stor og aktiv forening med ca. 200 medlemmer. Et stadig tilbakevendende tema har vært: – kan ikke foreningen bidra med å få gjort noe med den dårlige veien.
Etter vår samtale er jeg optimistisk til at vi kan ha en god dialog fremover, og ikke minst verdifull informasjon fra deg når budsjetter og fordeling av midlene blir satt på dagsorden.
Du må regne med at nye spørsmål – og kanskje nyttige innspill – vil for oss være en naturlig del av denne prosessen.

Jeg må her ikke glemme å takke for den nettopp ferdigasfalterte strekningen fra Vesleslåttvegen og et stykke videre innover. Veldig bra!
Det er slik vei vi ønsker, helst sammenhengende, til kommende sommer.
Jeg har sendt kopi av denne min henvendelse til alle i vårt styre.
Sannsynligvis kommer jeg til å legge ut info om vår kontakt på vår hjemmeside til opplysning for alle hytteeiere i Synnadalen.
Følg denne linken for å koble på:  http://www.synnfjellhytteeierforening.no

Med vennlig hilsen for
SYNNFJELL HYTTEEIERFORENING
Tor Hermansen
Leder»

Svar fra Tor Heine Hvalby:

«Hei.

Ref telefonsamtale 05.10.11.

Som jeg nevnte på telefon så har vi ikke midler til å utføre mer asfaltering enn det som  allerede er gjort i 2011.

Vi planlegger imidlertid å utføre en litt lengre sammenhengende strekning i 2012, utstrekning kan jeg ikke si noe om på nåværende tidspunkt, men vi ønsker å legge et sammenhengende dekke da det er mer økonomisk enn å lappe i stor skala.
Det er slik at det er Oppland fylkeskommune som er eier av denne vegen og vi er avhengige av deres budsjetter, vi har ikke fått budsjettall for 2012 enda, men med et normalt budsjett skal vi klare å få til noe her til neste år.

Som vi snakket om på telefon så holder jeg gjerne kontakten med deg, og det er fint om kommunikasjonen mellom hytteforeningen og Statens vegvesen går via deg. Du må gjerne bruke navnet mitt på nettsiden, men ber om at telefonnummer ikke offentliggjøres.

Med hilsen
Tor Heine Hvalby

Byggeleder asfalt

Seksjon: Drift Oppland
Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER»

Vi bør merkes oss at Hvalby ønsker at det er vi som kontakter ham også senere. Det er ikke ønsket at enkeltpersoner tar kontakt. Vi ser frem til positivt samarbeid med Hvalby og Statens Vegvesen, og håper at i løpet av neste sommer, så kommer vi oss til hyttene uten sjenerende huller og dumper i veien. Det skal tydeligvis ikke stå på Hvalby.

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.