Dugnad for Synnfjelløypene

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått følgende melding fra Synnfjelløypene (noe sent!):


Hallo alle samme.
 
Minner om dugnad lør 9 juni kl 09, oppmøte Synnfjellavvoen. Trenger hjelp fra dere med alt ifra rydding og merking fortrinnsvis turstier.
 
Enkel servering med sosialt samvær etter endt dugnad!
 
Legger ved en link fra våres hjemmeside; http://www.synnfjelloypene.net/30839952
 
Hilsen
 
Synnfjelløype v/Nils Olav

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....