E-post om Synnfjellstugua

Synnfjell Hytteeierforening

|

E-post med vedlegg ble sendt medlemmene i dag:

Til alle medlemmer av Synnfjell Hytteeierforening.

Høstferien står for døren. Sender dere derfor som vedlegg en invitasjon til idédugnad om den planlagte SYNNFJELLSTUGUA.

Vår forening har i samarbeid med Synnfjelløypene tatt initiativ for at dette kan være et viktig innspill for at en realisering av prosjektet kan virkeliggjøres.

Synnfjelløypene har på sin side invitert grunneierne til den felles idédugnad.

Møtet holdes i Synnfjellavvoen lørdag 8. oktober kl. 1400-1600.

Med hilsen på vegne av styret

Tor Hermansen

Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...
Synnfjell Fallback2
I medlemsmøtet 24. januar 2024 ble vedtekter for Synnfjell løypelag godkjent og Synnfjell hytteeierforening går inn som hovedmedlem i løypelaget. Les referatet i sin helhet her:
Synnfjell Fallback2
Teamslenke er sendt ut pr. e-post til medlemmer som har betalt medlemskontingent sesongen 2023/2024.