E-post om Synnfjellstugua

Synnfjell Hytteeierforening

|

E-post med vedlegg ble sendt medlemmene i dag:

Til alle medlemmer av Synnfjell Hytteeierforening.

Høstferien står for døren. Sender dere derfor som vedlegg en invitasjon til idédugnad om den planlagte SYNNFJELLSTUGUA.

Vår forening har i samarbeid med Synnfjelløypene tatt initiativ for at dette kan være et viktig innspill for at en realisering av prosjektet kan virkeliggjøres.

Synnfjelløypene har på sin side invitert grunneierne til den felles idédugnad.

Møtet holdes i Synnfjellavvoen lørdag 8. oktober kl. 1400-1600.

Med hilsen på vegne av styret

Tor Hermansen

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296