Eiendomsskatt 2020 til offentlig ettersyn. Frist 20.4.2020

Synnfjell Hytteeierforening

|

Klage på eiendomsskatt kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere. 

Slik søker du i lista:
Søk på eiendom: ctrl+f for søkefelt, skriv inn Gnr./bnr eller adressen du søker etter, og trykk enter.

Eiendomsskatteliste 2020

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....