Eiendomsskatt engasjerer

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått flere forespørsler om vi skal engasjere oss i eiendomsskattedebatten. Noen, kanskje ikke blant våre medlemmer, gjør det i Oppland Arbeiderblad. Se vedlagte filer!

Flere av våre medlemmer er overrasket over de høye takstene. Selv med lav sats vil dette hvert år utgjøre betydelige beløp for den enkelte og for Kommunen. Flere ønsker å få vite mer om hvordan takstene er beregnet. Noen sier: «Oj, dette er jo markedstakst, har de lov til det da?», «Bør vi klage på taksten?», «Tenk når Kommunen øker satsen, da blir beløpet over dobbelt så stort!»
Noen har hørt at Kommunen har tenkt å doble bidraget til Løypelaget fra kr 30 000,- til kr 60 000. «Leser jeg rett; har de glemt en null, skal det ikke være kr 600 000.»
Vi får mange kommentarer!
Vi hadde gjerne sett at noen fra Kommunen hadde gitt oss utfyllende kommentarer til noen av spørsmålene.
I denne artikkelen tar vi også med noe annet vi finner i OA (uten sammenligning forøvrig!); en stillingsannonse som vedrører vårt område.
Se vedlagte fil!
Under informasjon om stilling 2 leser vi at fra sommeren 2014 har VOKKS ansvar for utbygging og drift av vann- og avløpsanlegg for Synnfjell Øst AS i Synnadalen (her står det Synnadalen, vi tror det heter Synndalen!).
573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...