Ekstraordinær båndtvang i fjellet

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi minner om ekstraordinær båndtvang i fjellet, se vedlagte utskrift fra lovdata.

God tur med hunden i bånd!

Se også lovdata: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2018-01-23-78?q=nordre

 

 

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296