Er du glad i vårt flotte løypenett? – Vi trenger deg som medlem!

Synnfjell Hytteeierforening

|


Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.

Har du ikke fått faktura fra oss vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.

Hytteeireforeningens viktigste oppgave er å sikre økonomi for løypekjøring. Medlemdssatsen er 2.000 kr, hvor 1.800 kr går til løypekjøring.
Du kan også gi et enkeltbidrag på Vipps til 589368 eller støtte med Grasrotandel. 

Kostnader for løypekjøring en normalsesong har vært 1,4 MNOK.  De høye prisene for diesel og strøm har økt med 250.000. Kostnad for noraml løypekjøring er langt over det vi har av inntekter for kommende sesong. Hytteeiere bidrar med ca 900.000 og Nordre Land kommune ca 150.000. Dette er totalt 1.050.000. Vi jobber med å få inn sponsorinntekter, men det er også krevende i år. Hotellet er dessverre konkurs og vil dermed ikke bidra til løypekjøring. Vi jobber med å få flere hytteeiere som medlemmer og slik bidra for løypekjøring.

Vi jobber tett med Synnfjelløypene som har ansvaret for løypekjøringen. Vi ser på hvordan vi må prioritere og hva vi må redusere av løypenett eller frekvens på kjøring slik at de inntektene vi har.

Informasjon til de av dere som betaler løypeavgift gjennom Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag:

Synnfjell hytteeierforening og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslagsamkjører våre lister.

Se felles uttalelse fra 17. februar.
Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag vil fakturere de som kun betaler obligatorisk avgift på nyåret.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...