Et løypelag må på plass – om to måneder kommer kanskje snøen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Mandag 26. august klokken 1800 arrangerer Synnfjell Hytteeierforening et møte i Synnfjellporten vedrørende etablering av et løypelag. Tidligere har vi meddelt at dette er i samarbeid med Synnfjelløypene. De som kommer på møtet vil lett forstå at det bare er vi som er arrangør, men at Synnfjelløypene er invitert, og de vil bidra med viktig informasjon på møtet.

Vi savner tilbakemelding fra flere om de kommer og med hvor mange de stiller. Håper det kommer i god tid slik at planleggingen blir enklere.
Følgende er foreløpig invitert:
Styret i SDU v/styreleder Arnstein Klemoen
Styret i Synnfjell Grunneierlag v/styreleder Geir Helge Frøslid
Synnfjelløypene 
Maj Elin Storeide og Fredrik Lööf, Spåtind Sport Hotel
Synnfjellporten v/Jessica Koll
Synnadalen hyttelag v/styreleder Anne Alvik
Aasensætra Hyttevel v/styreleder Thor-Ingar Aasheim
Slugulia Hyttelag v/styreleder Torill Johnsen
Spåtind Vel v/formann Dag Johannesen
Spåtind Vel v/styremedlem og representant for nytt hyttefelt Bjørn Stubberud
Spåtind Øvre Hyttelag v/styreleder Ivar G. Karlsen
Hege Mikkelstuen + 1 politisk representant fra Nordre Land kommune

På møtet som SDU arrangerte sist fredag klokken 2000 var det stor oppslutning om å danne et løypelag. Styreleder Arnstein Klemoen oppfordret oss til å fortsette prosessen. Vi har ikke fått referat fra dette møtet og vet ikke når dette kommer, og om vi kan legge det ut.

Foreningen vår arbeider for tiden mye med forslag til etablering og finansiering av et løypelag for Synndalen. I den sammenhengen mener vi at det åpenbart er fornuftig å få kontakt med flest mulig med interesser i Synndalen. Vi ber derfor om det finnes lag (for eksempel veilag o.a.) eller foreninger (for eksempel idrettslag o.a.) som representerer flere med interesser i Synndalen om å melde seg som interesserte til nevnte møte. Alle slike er velkomne.
Vi mener at jo flere som har nytte av et løypelag, desto større muligheter har vi til å skaffe inntekter slik at gode løyper med sikkerhet kan etableres hver vinter. Vi har derfor syslet med tanken om å lage spor (scooterspor der større maskiner ikke kommer fram) rundt Synnfjorden slik at mange av de som ikke har tilgang til løyper i dag får det. Tilførselsspor fra hytteområder kan også være aktuelt. Vi mener at alle i Synndalen fra sin hytte enkelt bør ha muligheten til å komme seg ut i spor som fører både til Spåtindtoppen og Skjervungfjellet.

NB!
Noe av det viktigste nå er å få etablert et styre for Løypelaget. Vi ber derfor alle som kommer til møtet om å forsøke å finne egnede representanter for et slikt styre.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...