Fartsgrensen på utsatte steder

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dagens Oppland Arbeiderblad er det omtalt noe som vedrører flere av våre medlemmer. Oppfordringen blir å kjøre forsiktig, i alle fall holde seg innenfor fartsgrensene.

Når det gjelder fartsgrenser, så har vi arbeidet en tid med å få redusert fartsgrensen på utsatte steder det siste stykket opp til hytteområdet vårt. Søknad er sendt, og vi har fått bekreftet at dersom alle hadde gitt så presise beskrivelser, så hadde de bestemmende myndigheter spart seg for mye arbeid. Ved søknaden har vi sendt inn et kart med presise beskrivelser der vi ønsker redusert hastighet. Dette med utgangspunkt i at flere av våre medlemmer har nevnt problemet med stor hastighet langs veien der mange ferdes til fots. Dette ble også tatt opp på det siste årsmøtet.

Vedlagt som fil finner dere brevet vi sendte til Statens vegvesen, og kartet vi har tegnet (se tall på kartet, og les kommentarer)

Fra han som dere ser til høyre på bildet fra dagens OA, har vi i dag fått følgende tilbakemelding:


Hei

Viser til telefonsamtale 8. mai 2012 og bekrefter at søknaden er mottatt.  

På spørsmål om når svar kan gis på søknaden, er det ikke mulig å anslå dette her og nå, men det kan ikke forventes før sommerferien.

Saken ligger til behandling, og tas når foranliggende saker er behandlet.

Med hilsen

Trond Kristoffersen»

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...