Fartsgrensen på utsatte steder

Synnfjell Hytteeierforening

|

I dagens Oppland Arbeiderblad er det omtalt noe som vedrører flere av våre medlemmer. Oppfordringen blir å kjøre forsiktig, i alle fall holde seg innenfor fartsgrensene.

Når det gjelder fartsgrenser, så har vi arbeidet en tid med å få redusert fartsgrensen på utsatte steder det siste stykket opp til hytteområdet vårt. Søknad er sendt, og vi har fått bekreftet at dersom alle hadde gitt så presise beskrivelser, så hadde de bestemmende myndigheter spart seg for mye arbeid. Ved søknaden har vi sendt inn et kart med presise beskrivelser der vi ønsker redusert hastighet. Dette med utgangspunkt i at flere av våre medlemmer har nevnt problemet med stor hastighet langs veien der mange ferdes til fots. Dette ble også tatt opp på det siste årsmøtet.

Vedlagt som fil finner dere brevet vi sendte til Statens vegvesen, og kartet vi har tegnet (se tall på kartet, og les kommentarer)

Fra han som dere ser til høyre på bildet fra dagens OA, har vi i dag fått følgende tilbakemelding:


Hei

Viser til telefonsamtale 8. mai 2012 og bekrefter at søknaden er mottatt.  

På spørsmål om når svar kan gis på søknaden, er det ikke mulig å anslå dette her og nå, men det kan ikke forventes før sommerferien.

Saken ligger til behandling, og tas når foranliggende saker er behandlet.

Med hilsen

Trond Kristoffersen»

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....