Felles uttalelse fra Synnfjell hytteeierforening (SHF) og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU)

Synnfjell Hytteeierforening

|

 Her kommer en felles uttalelse fra Synnfjell hytteeierforening (SHF) og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU) for å oppklare informasjon om innkreving av løypeavgift. 

Vi har snakket sammen og snakker sammen og beklager at det har blitt uro i forbindelse med innkreving av løypeavgift for sesongen. 

Det er en kritisk situasjon for økonomien for løypekjøring i Synnfjell. Sponsorer har betalt ca 400.000 av total kostnad på 1,4 MNOK. Med krevende situasjon i fjellet med utbyggingsstopp, får vi ikke inn sponsormidler og har ikke økonomi til å opprettholde nivået på kjøring vi er vant med. 

Alternativet er å samle inn mer eller redusere tilbudet. Innsatsen har vært lagt på å samle inn mer. På grunn av at mange hytteeierne har innbetalt før fristen 17. februar kan vi i morgen betale løypekjørerne slik at vi er ajour før vinterferien. 

Vi har felles mål om å sikre bærekraftig økonomi for løypekjøring. Vi jobber videre med felles mål om å ha ett system for innkreving av løypeavgift slik at administrasjonskostnad ved innkreving blir lavest mulig, vi unngår at hytteeiere «detter ut av systemene» ved eierskifte. Vi har tro på at flere som betaler obligatorisk avgift på kr 1.400 vil bidra sammen med flertallet å betale kr 2.000. 

Det som har skapt uro er forskjellig syn på hvor raskt endringen med felles innkreving kan skje. 

For hytteeierforening har det vært viktig å få dette på plass denne sesong da det vil gi mer penger til løypekjøring i år og forhåpentligvis flere som bidrar med å betale kr 2.000. I ekstraordinært årsmøte i desember ble det vedtatt å ha samlet innkreving for våre medlemmer. 

SDU har hatt behov for lengre tid i denne prosessen på grunn av sine vedtekter. De vil ta opp felles innkreving i sitt årsmøte i mars. 

Ulikt tempo på endringen er uenigheten og vil er derfor enige om løse det med følgende praksis ved innkreving i år: 

1. Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag krever inn obligatorisk avgift på kr 1.400 ut fra sine registre. 

2. Synnfjell hytteeierforening har fakturert. Obligatorisk avgift på kr 1.400 er inkludert i total avgift på kr 2.000. 

3. Intensjon fra begge parter er at ingen skal faktureres mer enn kr 2.000. Med to systemer kan det forekomme at hytteeiere blir dobbeltfakturert. I slik tilfeller kan man velge å kun betale faktura på kr 1.400 fra Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag eller å betale faktura fra Synnfjell hytteeierforening på kr 2.000, Synnfjell Hytteeierforening vil avklare dette med Synnfjell Dokksfjell Utmarkslag. 

Håper dette er oppklarende for alle bidragsytere i fjellet! 

Vi står sammen for å sikre bærekraftig økonomi for løypekjøring i Synnfjell! 

Med vennlig hilsen 

Synnfjell hytteeierforening og Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag 

Terry Thomas Kind, leder Bjørn Olav Jøranli, leder 

Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296