Flere innspill fra våre medlemmer både til oss og Løypelaget

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hei Tor,

Først; kjempefin nettside! Veldig
bra arbeid dere gjør!

Vi har hytte på Strømsetra, ikke
langt fra Synnfjellporten, og jeg ser av nettsiden til hytteeierforeningen i
dag at løypelaget har begrenset kjøring av løypene. 

Jeg lurer derfor på et par saker:

1.      Har
man noen konkret oversikt over hvor mange av de gamle hyttene som ikke betaler
bidrag til skiløypene?

2.      Hva
konkret gjøres for å løse situasjonen, i fjor hadde vi fantastiske løyper, og
hvis det mangler 100.000 i år for å få like spor som i fjor, vil jeg påstå at
det ikke er mye pr. hytte. Nå er jeg usikker på hvor mange hytter som finnes i
området, mener jeg engang hørte 1000 hytter? (mulig det ikke stemmer)

(«Vi er kjent med at det mangler kr
100 000 for å få samme frekvens på løypekjøringen nå som i fjor».)

Kan det være en ide at løypelaget
sender ut en ekstra girobetaling med en forklaring, samt en fastsatt sum på
f.eks. 500? Eller som Svein Bakken, så mener jeg
også at man kan betale 2000 til sammen i året bare vi har bra løyper.

Vi skal opp i hele vinterferien
(uke 8) og skal ha med oss venner, de var med i fjor, og ble kjempeimponert
over løypene! Håpet mitt er egentlig at løypene er oppkjørt tilnærmet hver dag
i feriene, samt fredag/lørdag og søndag ellers i sesongen. Dermed synes jeg
løypelaget bør regne ut hvor mye kapital som trengs for å få til det, og sende
en konkret forespørsel til de allerede etablerte hyttene som er med, så får det
heller konkretiseres at dette er frivillig.

Men, som sagt, lurer jeg på hvor
mange hytter som faller under «de gamle» og hva man eventuelt gjør for å få en
oversikt over om de betaler eller ikke, og da kontakte de som eventuelt ikke
betaler.  

Mvh Trine Bratlie.

————–

Dette innlegget er sendt oss som kopi fra det som er sendt til Løypelaget.

Jeg viser til innlegget som ligger ute på hjemmesiden til
Synnfjell hytteeierforening i dag. Det fremkommer av denne at løypelaget
mangler midler for å betale ut det som allerede er inngått av avtaler.

Vi er eier av en nyere hytte på Storslåtte, og betaler
derfor allerede inn løypekontingent. Siden vi bruker hytta, og dermed
skiløypene mye, er det ikke oss i mot å betale inn mer enn de 1000 kronene vi
betaler i dag. Men det er da ønskelig med litt mer informasjon, ut over et
kontonummer på hjemmesiden til løypelaget.

Blant annet er det ønskelig at løypelaget lager en
oversikt over hva de har av faktiske inntekter, og hva som mangler av inntekter
for å få på plass den løypekjøringsfrekvensen som har vært tidligere, Det er
dessuten behov for en oversikt over hvor mye penger som trengs for å kjøre de
forskjellige frekvensene.

Jeg antar at både hotell, kafé, grunneier, utbyggere,
kommune og hytteeiere er interessert i at det kjøres så ofte som mulig, blant
annet i ferier. Hvor mye midler mangler for å få det til? Det samme gjelder
kjøring på fredager – hva skal til for å få dette til?

 Det er mye enklere
å få inn midler dersom de som eventuelt skal betale dem inn får noe mer
informasjon om hva som er gjort og hva som skal gjøres, og dessuten får
innblikk i løypeforeningens budsjetter, hva som har kommet inn, hva som
mangler, hvor mye mer som reelt sett trengs, og hva pengene går til. Jeg antar
at dette også er informasjon som er relevant både for å få tilskudd fra
kommunen og få på plass nye sponsorer. Og ikke minst er det interessant å få
informasjon om hvordan man ønsker å få inntekter fra de hytteeiere som ikke
betaler løypeavgift i dag – skal det selges andeler som det knyttes en årlig
kontingent opp mot, eller er dette tenkt løst på annet vis.

Vi syns for øvrig det er flott at det har vært mulig å få
på plass et løypelag og regner med at det allerede ligge mange timer med arbeid
bak det å få på plass eksisterende avtaler. Det som savnes er bare litt mer
informasjon om hvordan det er tenkt at alle de som bruker løypene kan bidra.

Beste hilsen

Karen Haug Aronsen – Storslåtte

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....