Forbedring i stedsangivelser for webcamera

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi jobber kontinuerlig med å oppgradere og fornye vår webside. Vårt webcamera er også med i dette.

For noen uker siden fikk vi et spørsmål fra Per Christian Bøe som har hytte på Åssætra om det var mulig å vise hvor kameraet var plassert, og hva vi ser i kamerabildet.

Dette tipset er vi meget takknemlige for, og har nå lagt til enkel tekstveiledning både ved siden av et lite kartutsnitt under bildet – og i selve kamerabildet – som alltid åpnes uten tekst. Brukeren kan deretter enkelt velge om teksten skal vises i sort, hvit eller rød skrift.

Grunnen til at vi tilbyr tre ulike farger på teksten er nemlig at tekstens lesbarhet mot bildebakgrunnen varierer både med tid på døgnet og året.

Om kort tid vil vi også oppgradere med et stort områdekart hvor omkringliggende interessepunkter blir markert som f.eks. Spåtind Sport Hotell, Synnfjellporten, Spåtindtoppen og en god del i tillegg til dette som det kan være greit å orientere om.

Vi har også under vårt kamerabilde lagt til to kameralinker som det nå er blitt raskt og lettvint å koble seg direkte til. (Rull nedover til der det står Linker).

Linken til Synnadalen Hyttelag som er koblet direkte til livecamera.
Dette står bare noen få meter fra nordre del av hotellet og viser i tillegg temperaturer, vindretning/hastighet, barometer, nedbør.

Den andre linken er til Lenningen Fjellstue som ligger på ca. 1000 moh. Der står et kamera som viser området mot Spåtindtoppen sett fra nordlig retning.

573214C3-0812-471E-9E77-F3169CF88DED
Styret bruker det meste av sin tid for å sikre økonomi for løypekjøring av det flotte løypenettet vi har i Synnfjell. Vi har hatt møte med Synnfjelløypene, som kjører løypenettet...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
IMG_0577
Vann og avløp beregnes utfra selvkostprinsipp der abonnentene skal dekke kostnadene. Det er nå byggestopp i Synnfjell som medfører at det ikke blir inntekter for tilkobling av nye abonnenter. I...