Første påskedag – for en herlig dag!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi vet at Løypelaget betaler fram til første mai, men vi har på forespørsel fått opplyst fra Synnfjelløypene at de sannsynligvis vil kjøre opp spor om helgene etter dette tidspunktet dersom forholdene gjør det mulig. BRA!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....