Fottur til Røssjøkollen og Djuptjernskampen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Oppmøte kl 10 ved Røde Kors-hytta ved Spåtind Sport
Hotel. Samkjøring til Tretjerna  der
turen starter. Først til Røssjøkollen (1288 moh) og deretter går turen bak
Solskiva til Djuptjernskampen ( 1325 moh) delvis utenom sti.
Turen er 16-17 km/ 6-7 timer.

 

Kontakt Ketil eller Guri-Mette F. Sollien tlf.
91342657/91851850

 

Vel møtt til en fin tur i høstfjellet!

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....