Fottur til Røssjøkollen og Djuptjernskampen

Synnfjell Hytteeierforening

|

Oppmøte kl 10 ved Røde Kors-hytta ved Spåtind Sport
Hotel. Samkjøring til Tretjerna  der
turen starter. Først til Røssjøkollen (1288 moh) og deretter går turen bak
Solskiva til Djuptjernskampen ( 1325 moh) delvis utenom sti.
Turen er 16-17 km/ 6-7 timer.

 

Kontakt Ketil eller Guri-Mette F. Sollien tlf.
91342657/91851850

 

Vel møtt til en fin tur i høstfjellet!

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...