Frykter rasering av næringsaktivitet – mer om eiendomsskatt

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det vil vel også bli vanskeligere å skaffe kjøpere til hytter nå. Hyttekjøpere betaler årlig millioner av kroner til næringslivet i Nordre Land, og det er vel kanskje slik som det står litt ned på avissiden: «Som å skyte seg selv i foten!»

Næringslivet må altså betale 7 promille av verditaksten, toppsatsen. Vi må foreløpig betale 2,5 promille. 7 promille er som kjent 2,8 ganger mer enn 2,5 promille. Om du multipliserer dagens skatteforslag for din hytte med 2,8 får du skatten du må betale årlig om vi hytteeiere får toppsatsen. Det blir vel for mange mellom 15 og 20 tusen – hvert år.
Forøvrig kan vi ikke se å ha fått informasjon om hvor stor andel av det vi kommer til å betale til Kommunen som blir tilbakeført til vårt område for eksempel i form av skilting, stier og skiløyper.
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...