God Jul!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hytteeierforeningen ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer riktig god jul og godt nytt år! Dersom du ikke er medlem kan du enkelt melde deg inn ved å fylle inn kontaktskjemaet i menyfeltet » Bli medlem»

 Vi har hatt stor aktivitet i 2017, spesielt knyttet til VA-saken. Mer informasjon om dette kommer så snart vi har nyheter å melde.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....