God Jul!

Synnfjell Hytteeierforening

|

Hytteeierforeningen ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer riktig god jul og godt nytt år! Dersom du ikke er medlem kan du enkelt melde deg inn ved å fylle inn kontaktskjemaet i menyfeltet » Bli medlem»

 Vi har hatt stor aktivitet i 2017, spesielt knyttet til VA-saken. Mer informasjon om dette kommer så snart vi har nyheter å melde.

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...