Grader, grøt og julebukk

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått tilbakemelding fra flere medlemmer at angivelsene av grader (temperatur) de siste dagene har til dels vært misvisende. Vi presiserer at de angitte gradene gjelder Klevmosæterhøgda.

Flere har fortalt at det har vært store forskjeller i de ulike områdene, og mellom områdene. På det kaldeste har det vært registrert 27 minusgrader ved Krokhølen, sannsynligvis da det var over 10 grader mindre kalt lengre oppe. 
Flere som har gått på ski har merket seg at det har vært store temperaturforskjeller i løpet av skituren. 

Synnfjell
Formannskapet behandlet i møte 28. november budsjett for 2023. Det var forslått høy økning i VA kostnadene for hytteeiere i Synnfjell øst. Dette ble vedtatt av Formannskapet og skal endelig...
Varmepumpe
Strømprisene har vært et hett tema i hele 2022. Så lenge de fleste statlige støtteordningene ikke omfatter fritidsboliger, går mange hytteeiere en usikker vinter i møte. Selv om det tidvis...
Julebord
Julebuffet på Synnfjellporten – fantastisk god julemat i superhyggelige omgivelser. Det fortsatt mulighet to lørdag, den 3 og 10 Desember. På lørdag var vi en gjeng på 12 stk pluss...