Grader, grøt og julebukk

Synnfjell Hytteeierforening

|

Vi har fått tilbakemelding fra flere medlemmer at angivelsene av grader (temperatur) de siste dagene har til dels vært misvisende. Vi presiserer at de angitte gradene gjelder Klevmosæterhøgda.

Flere har fortalt at det har vært store forskjeller i de ulike områdene, og mellom områdene. På det kaldeste har det vært registrert 27 minusgrader ved Krokhølen, sannsynligvis da det var over 10 grader mindre kalt lengre oppe. 
Flere som har gått på ski har merket seg at det har vært store temperaturforskjeller i løpet av skituren. 

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....