Hjertestarter til Spåtind Helse og Høyfjellshotell

Synnfjell Hytteeierforening

|

Catch112 AS har i
dag levert og foretatt opplæring i bruk av hjertestarter på Spåtind
Helse og Høyfjellshotell.

Hjertestarteren er sponset av Oppland Bygg og
Anlegg AS og Vokks AS, samt Catch 112 AS. Wenaas AS har sponset egen
jakke til bruk ved utrykning i fjellet.

Dette er et kjempegodt tilskudd
for beredskapen i Synnfjellet.

Innehaveren på Spåtind er lege og
hjertestarteren vil derfor være stasjonert der. Flere av de ansatte er
også opplært i livreddende førstehjelp og bruk av hjertestarter.

Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....