Høy fart på Mjøsa

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det ble mer vind på Mjøsa i går, og sannsynligvis ble det satt fartsrekord med bare naturkreftene som motor: 25 knop

Det var over 65 personer som hadde bestilt tur med Fredrik i tillegg til noen skoleklasser……og dette blir det skispor av!!!
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....
Synnfjell Fallback2
Vi la ut informasjon om løypekjøring 11.12.23. Her kommer litt mer utfyllende informasjon. Arbeidet med nytt løypelag skrider frem og lørdag 17. februar hadde vi stiftelsesmøte av Synnfjellløypelag. Det vil bli...