Infomøte med kommunen

Synnfjell Hytteeierforening

|

VA og tidligløype

Første tiltak for å forbedre vannforsyning er at det bygges høydebasseng på Klevmoseterhøgda. Plan er at det skal være ferdistilt i 2023. Dette vil sikre vannforsyning i perioder hvor det er høyt forbruk.

Kommunedelplanen fra 2018 har tidligløype som første fellestiltak som skal utbygges. Fellestiltak finansieres av nye hytter som bygges. Styret jobber videre med tidligløype for å få det på plass så snart som mulig. Vi vet at en sesong vi er inne i nå viser hvor viktig dette er. Vår plan er å informere mer om tidligløype på årsmøtet.

Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...
Synnfjell Fallback2
Hytteeierforeningen har ved flere anledninger sendt kommunen innspill på det høye kostnadsnivået på VA avgifter i Nordre Land kommune. I fremtidige planer for VA har det vært meget store investeringer....