Infomøte med kommunen

Synnfjell Hytteeierforening

|

VA og tidligløype

Første tiltak for å forbedre vannforsyning er at det bygges høydebasseng på Klevmoseterhøgda. Plan er at det skal være ferdistilt i 2023. Dette vil sikre vannforsyning i perioder hvor det er høyt forbruk.

Kommunedelplanen fra 2018 har tidligløype som første fellestiltak som skal utbygges. Fellestiltak finansieres av nye hytter som bygges. Styret jobber videre med tidligløype for å få det på plass så snart som mulig. Vi vet at en sesong vi er inne i nå viser hvor viktig dette er. Vår plan er å informere mer om tidligløype på årsmøtet.

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...