Informasjonsmøte på Dokka om eiendomsskatten

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det er nok ikke bare hytteeierne i vårt område som er i mot eiendomsskatten.

Mange av våre medlemmer mener det er synd at vi ikke har stemmerett i Kommunen. Vi får både e-poster og telefoner fra medlemmer som engasjerer seg. En av disse fortalte at han ringte til ordføreren for å bli orientert om saken. Han var først og fremst svært irritert over de høye takstene. I andre kommuner der eiendomsskatten er innført, er takstene mye lavere mente han å vite. Han kunne absolutt betale en tusenlapp eller to, men når beløpet ligger mellom fem til ti tusen kroner, synes han det var drøyt, i alle fall når han ikke hadde påvirkningsmulighet. Han ble ikke imponert over svaret fra ordføreren!
Vi har hørt følgende utsagn: «Øker de eiendomsskatten med en promille, ligger hytta mi dagen etter på finn.no»
Synnfjell Fallback2
Se vedlagt referat fra årsmøtet 28. mars 2024 på Spåtind fjellhotel
Synnfjell Fallback2
Vi har nå hatt møte i løypelaget og med Synnfjell maskin. Status på økonomi er at budsjettet for løypekjøring på 1,5 MNOK er brukt opp med kjøringen vi har hatt...