Innkalling til årsmøte 

Synnfjell Hytteeierforening

|

Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023 

Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering) 

Sted: Synnfjellporten 

Saker: Åpning av møtet 

  1. a) Godkjenning av sakliste og innkalling 
  2. b) Godkjenning av fullmakter 
  3. c) Valg av møteleder og referent 
  4. d) Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene: 

1. Styrets årsberetning 

2. Styrets årsregnskap 

3. Styrets og medlemmenes framlagte forslag innkommet seinest 14 dager før årsmøtet 

4. Fastsetting av medlemskontingent for 2023-24. 

5. Budsjett for 2023 

6. Valg av styremedlemmer. Valg av leder. Valgkomiteens innstilling kommer seinere. 

7. Valg av revisor 

8. Valg av to personer som valgkomité 

Medlemsmøte med følgende innhold: 

1. Økonomi løypekjøring 

2. Planer og kostnader Vann og avløp (VA) 

3. Økning av eiendomsskatt 

4. Tidligløype og fellestiltak i kommunedelplan 

5. Høydebasseng Klevmosæterhøgda 

Vi vil be om deltakelse fra kommunen på medlemsmøtet. 

Medlemmer kan fremme saker eller stille spørsmål til styret. Send dette inn på mail medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 20. mars. Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet. Påmelding til medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 1. april 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen til årsmøtet! 

06.03.2023 Styret. 

5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...