Innkalling til årsmøte 

Synnfjell Hytteeierforening

|

Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023 

Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering) 

Sted: Synnfjellporten 

Saker: Åpning av møtet 

  1. a) Godkjenning av sakliste og innkalling 
  2. b) Godkjenning av fullmakter 
  3. c) Valg av møteleder og referent 
  4. d) Valg av to personer til å underskrive protokollen 

Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene: 

1. Styrets årsberetning 

2. Styrets årsregnskap 

3. Styrets og medlemmenes framlagte forslag innkommet seinest 14 dager før årsmøtet 

4. Fastsetting av medlemskontingent for 2023-24. 

5. Budsjett for 2023 

6. Valg av styremedlemmer. Valg av leder. Valgkomiteens innstilling kommer seinere. 

7. Valg av revisor 

8. Valg av to personer som valgkomité 

Medlemsmøte med følgende innhold: 

1. Økonomi løypekjøring 

2. Planer og kostnader Vann og avløp (VA) 

3. Økning av eiendomsskatt 

4. Tidligløype og fellestiltak i kommunedelplan 

5. Høydebasseng Klevmosæterhøgda 

Vi vil be om deltakelse fra kommunen på medlemsmøtet. 

Medlemmer kan fremme saker eller stille spørsmål til styret. Send dette inn på mail medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 20. mars. Saksdokumenter vil bli lagt ut på hjemmesiden før årsmøtet. Påmelding til medlem@synnfjellhytteeierforening.no innen 1. april 

Alle medlemmer ønskes hjertelig velkommen til årsmøtet! 

06.03.2023 Styret. 

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...