Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2021

Synnfjell Hytteeierforening

|

Ekstraordinært årsmøtet vil bli avhold via. Teams den 28 desember. Kl.18:00,

møtelink/innkalling sendes sammen med denne innkallingen, iht. våre registrerte epostadresser

i medlemsregisteret. ‘

Grunnet den fortsatt pågående Corona-situasjonen blir ekstraordinært årsmøtet for 2021

gjennomført via Teams. Dette går ikke utover formkravet. SHF styret har vedlagt til denne

innkallingen «Sak SHF løypeavgift» som skal behandles og stemmes over.

Medlemmers påmelding til møte sendes innen 26.12.2021 til

post@synnfjellhytteeierforening.no. Mailen skal merkes med «påmelding ekstraordinært

årsmøte 2021»

Spørsmål om saken kan sendes til Styret, innen 26.12.2021 til

post@synnfjellhytteeierforening.no. Mailen skal merkes med «Sak SHF løypeavgift»

Dagsorden for ekstraordinært årsmøte:

1. Styrets saksfremlegg (vedlegg)

2. Gjennomgang av innkomne spørsmål og forslag

3. Avstemming over pkt. 1

Styret i dag består av:

Styrets nestleder, Nils Bjørn Barlund

Styrets leder, Terry Kind

Styremedlem, Sjur Berge

Styremedlem, Tone Ringvold

Styremedlem, Kristin Kopland

Styremedlem, Per Arne Skjeflo

Styremedlem Olav Stensli

Styremedlem Håkon Rem

Styremedlem, Ole Morten Wiger

Revisor, Lillian Framnes

Valgkomite, Leif Øverland

Valgkomite, Tore Larsen

17.12.2021

Styret

5E465724-65C7-4C67-B6FF-72CFB8EC9B38_1_201_a
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten 
IMG_0921
Vil du gjøre en innsats i styret for hytteeierforeningen? Det velges styre på årsmøtet 6. april. Valgkomitéen vil gjerne ha kontakt med deg hvis du er interessert i å gjøre...
IMG_0848
Dato: Skjærtorsdag 6. april 2023  Tidspunkt: kl 1000 (Møt i god tid for registrering)  Sted: Synnfjellporten  Saker: Åpning av møtet  Dagsorden for årsmøtet ifølge vedtektene:  1. Styrets årsberetning  2. Styrets...