Innkreving av løypeavgift og medlemskontingent for sesongen 2021/22

Synnfjell Hytteeierforening

|

Det gjøres innsats for å få flere betalende medlemmer. Alle hytter som er bygd etter kommunedelplanen fra 2003 er pålagt løypeavgift, men for eldre hytter er det frivillig.

Nå er faktura sendt ut fra nytt medlemssystem!
Dersom du ikke har mottatt faktura, kan du registre deg her:
 

https://app.rubic.no/Account/Signup?organizationID=19825

Informasjon om løypekjøring i Synnfjell

Hytteeierforeningen jobber for å opprettholde og videreutvikle de kvaliteter Synnfjellet er kjent for; skiløyper med høy standard er en hovedgrunn til at hytteeiere har valgt Synnfjell. 

 

Dagens flotte løypenett har vært mulig fordi sponsorer har bidratt i tillegg til hytteeiere og kommunen. Innkreving av løypeavgift har tidligere i hovedsak vært gjort av hytteeierforeningen og av Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (tidligere SØAS). I år har vi felles system for all innkreving av løypeavgift og medlemskontingent. Løypenettet driftes av løypelaget Synnfjelløypene. De har Facebook side med oppdatering av løypeinformasjon.

 

Inntekten har frem til nå kommet fra:
Hytteeiere: Ca 800.000 

Nordre Land kommune: Ca 150.000

Sponsorer: Ca 550.000

 

Sponsorinntekter er dramatisk fallende og for kommende sesong er det store utfordringer med finansieringen av løypekjøringen. Kostnaden for løypekjøring er 

ca 1,4 MNOK og det er en underdekning på mellom 450.000 og 500.000 kr.

 

Hytteeierforeningen har gått inn med ekstraordinært tilskudd av vår egenkapital på 200.000 kr. Det pågår innsamling fra grunneiere og de ser ut til å bidra med 105.000 kr. Kommune har fått søknad fra hytteeierforeningen om en ekstraordinær bevilgning for sesongen 2021/22, men har avslått søknad.

Årets medlemskontingent og avgift ble vedtatt i ekstraordinært årsmøte 28. desember og er på 2.000 kr, hvor 1.800 kr går til løypekjøring. Målet vårt er at hytteeiere skal bidra 1.000.000 i 2021/22.

 

Med plan for bygging av nye hytter vil vi ha en selvfinansiert løypekjøring om tre år. 

 

Hytteeierforeningen har forenklet innsamling av løypeavgift og slått sammen medlemskap i hytteeierforeningen og løypeavgift.

 

Hytteeierforeningen vil jobbe med å få inn kontaktdata for alle hytter. Vi vil sende ut tilsvarende faktura til ikke betalende hytteeier med budskapet: «Vi trenger deg som medlem».


Synnfjell Dokksfløy Utmarkslag (SDU) har ikke gått inn for felles innkreving ennå, men jobber med saken.

For 2021/22 vil de sende faktura til alle som kun betaler obligatorisk avgift på kr 1.400.

De dette gjelder har ikke fått faktura fra hytteeierforeningen. 

Synnfjell Fallback2
Vi er i gang med sesongen med et godt snøfall i begynnelsen av november. Tidligløypen fra Spåtind fjellstue har flotte løyper! Medlemskontingent og løypeavgift er sendt ut med forfall 15....
Synnfjell Fallback2
Faktura er sendt ut 1. november til medlemmer i Synnfjell hytteeierforening.Har du ikke fått faktura fra oss, vil vi oppfordre deg til å bidra til løypekjøring ved å bli medlem.Hytteeireforeningens...
Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30. Rydding av løypetraseene er viktig forberedelse for et godt løypenett til vinteren.Vi ryddet en del av Krøkhølrunden, samt Strangsætra...