Interimstyret forbereder årsmøtet

Synnfjell Hytteeierforening

|

I går hadde interimstyret et nytt møte der årsmøtet ble forberedt, og fastsatt avholdt 30. juli klokken 1000 – 1130 i stort telt ved Lavvoen (Krokhøldagen).

Foreningens bankkonto er opprettet i dag, og dere vil få e-post med krav om kontingentinnbetaling i tillegg til innkalling til årsmøtet.

Vi hadde invitert Jan Arild Brattlien fra Synnfjelløypene BA som orienterte om framdriften vedrørende Synnfjellstugua. Det gjenstår en del problemer i saken, men vi fikk inntrykk av at det likevel er en positiv utvikling. Frøys Frøyslid fra Huldreheimen var også invitert. Han orienterte om Huldreheimen-prosjektet. Vi inviterte også styret i Utmarkslaget. To representanter stilte, Kristian Koll og Geir Helge Frøyslid. Vi fikk en grundig innføring i hvordan de tenker om utviklingen i Synnfjell Øst, og i store trekk ønsker interimstyret også en slik positiv utvikling. Vi bestemte oss for å holde hverandre godt orientert, og antar at det blir flere slike orienteringsmøter fremover.

Kristian Koll er også formann i SØAS (Synnfjell Øst AS) som har hovedansvaret for vann og kloakk. Han opplyste at det nå er slutt på å ta vann fra Fiskeskaret (opp mot Skjervungfjellet), da det viste seg at vannkvaliteten og mengden ikke var tilfredsstillende. I februar ble det boret etter vann oppe på Klevmosæterhøgda, og sammen med vann fra Nordrumsetra mener han vi godt skodd med vanntilgang for alle. Vannkvaliteten er selvsagt sjekket, og er meget bra. Det bør være godt nytt for alle brukerne.

Se innkalling i vedlagt fil.

I dag fikk vi et nytt medlem, og han skriver blant annet følgende: » Endelig en forening som er for utbygging og utvikling av området!»

Synnfjell Fallback2
Synnfjell hytteeierforening arrangerer dugnad lørdag  30. september og lørdag 7. oktober. Oppmøte på Synnfjellporten 14.30 begge dager. Vi satser på godt oppmøte, og ber alle ta med seg nødvendig utstyr...
Synnfjell Fallback2
Ekstraordinaært årsmøte ble avholdt 29. august.Protokoll fra årsmøtet kan lastes ned/åpnes ved å klikke på lenken under:   Protokoll ekstraordinært årsmøte SHF 2023-08-29 signert Synnfjell maskin er ny leverandør for løypekjøring.Her...
Synnfjell Fallback2
Teamslenke til møtet er sendt ut til betalende medlemmer 23.08. Dersom du er medlem og ikke har mottatt denne – ta kontakt med Styret på post@synnfjellhytteeierforening.no Status fra styrets arbeid...