JULEN 2015

Synnfjell Hytteeierforening

|

Våre medlemmer, Torill og Frank Strype, har sendt oss en epost der de ønsker alle andre medlemmer i Synnfjell Hytteeierforening

 

RIKTIG GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR.
Styret slutter seg til dette ønsket og håper på snø og fine løyper, slik vi pleier å ha det i Synnfjellet på denne tida.
Synnfjell Fallback2
Det ble 5. juni avholdt årsmøte i Synnfjell løypelag. Se informasjon i vedlegg.
Synnfjell Fallback2
Vil du bidra til å støtte bygging av ny skiheis i Synfjellet. Les mer om prosjektet og gi ditt bidrag her: https://www.spleis.no/project/374296